www.website-verzameling.nl

Home | Alle dochterpagina's | Link toevoegen | Dochter suggestie | Dochter beheren | Nieuwsbrief | Contact
Welkom

Website-verzameling.nl is een van de meest handige sites voor het snel op alfabet zoeken van websites binnen een bepaald onderwerp. Over een bepaald onderwerp zijn door ons (alleen) de meest bruikbare websites voor u geselecteerd en vervolgens gesorteerd op alfabet. Deze site kan daarmee worden gezien als een alternatieve startpagina, die kan worden gebruikt om op deze specifieke wijze te zoeken naar bepaalde sites.

De waardering voor onze website blijkt uit het feit, dat circa 42,3% de site heeft gebookmarkt en terugkerend zoekt op Website-verzameling.nl!

De site wordt verder doorlopend onderhouden door diverse vrijwilligers die dochterpagina's beheren over een onderwerp.

Kies een rubriek uit via de paginaAlle dochterpagina's waarbinnen u wilt zoeken.
Website-verzameling.nl
Voeg toe aan uw favorieten
Meld een dode link
Link toevoegen
 
 
Hoe laat is het?

Dochter beheren
Een deel van onze dochterpagina’s kan worden beheerd door mensen van buitenaf. Heeft u interesse in het beheren van één of meerdere (maximaal drie) dochterpagina’s, vul dan hieronder het formulier in. Het werk bestaat uit het lezen van e-mail en het plaatsen, verwijderen en/of aanpassen van links. U bent niet gebonden aan tijden, maar we verwachten wel dat u uw werk serieus neemt en uw pagina’s goed beheert, zodat de pagina’s kwalitatief zijn en blijven.

Met geschikte aanmeldingen zijn we erg blij, op dit moment kan de website door het vele werk voor alle pagina’s nog niet kostendekkend worden uitgevoerd, we hopen daar in de toekomst verandering in te brengen door hulp van (andere) webmasters. De voorkeur gaat uit naar mensen die zelf al een website hebben en beheren en/of mensen met een wat hoger opleidingsniveau.

Het is niet met zekerheid te zeggen of u de dochter ook daadwerlijk kunt gaan beheren, sommige dochterpagina’s komen zelden vrij, en een deel van de dochterpagina’s beheren we zelf. De aanvragen voor relevante dochterpagina’s plaatsen we op een wachtlijst, op volgorde van binnenkomst.

Vul hier de namen in van de dochterpagina’s die u zou willen beheren.
Algemene gegevens:

 
Bedrijfsnaam:
Aantal links:
Sofinummer:
Geboorteplaats:
Hoe heeft u ons gevonden?:
Soort registratie:
Geboorteland:
Datum aanvraag:
 
Dochterpagina 1:
Dochterpagina 2:
Dochterpagina 3:


Uw naam:
Uw e-mailadres:
Uw e-mailadres (controle):

Indien u alle velden (correct) heeft ingevuld, klik dan hieronder op verzenden.